ƏLAQƏ

BİZNESİNİZ ÜÇÜN ETİBARLI DƏSTƏK

ha
MƏRKƏZiN ÜMUMİ SAHƏSİ
km
DƏMİRYOL XƏTTİ
m2
KONTEYNER SAHƏSİ
m2
QAPALI ANBAR SAHƏSİ

XİDMƏTLƏR

Vaqon daşımaları Dəmir yolu yük daşımalarının həyata keçirilməsi üçün lazımi olan logistik və nəqliyyat xidmətlərinin tam kompleksini həyata keçiririk.
Konteyner daşımaları Ən uyğun daşınma marşrutları təşkil edilərək yükləriniz  təhlükəsiz şəkildə çatdırılır.
Tranzit daşımalar Azərbaycan üzərindən sərfəli tranzit daşımaları təklif edirik. Avto-dəmiryolu, dəmiryolu-avto, avto-avto ilə multimodal tranzit əməliyyatların təşkilini bizə etibar edin.
Broker xidmətləri Bütün gömrük rəsmiləşdirilmələrinin həyata keçirilməsini bizə həvalə edə bilərsiniz.
Terminal xidmətləri Terminalda yüklərin yüklənib-boşaldılması ən müasir texnikalarla həyata keçirilir.
Anbar xidmətləri Yüklərinizin təhlükəsiz şəkildə saxlanmasını təmin etmək üçün geniş və müasir anbarlarla xidmətinizdəyik.
Ölkədaxili daşımalar Yükünüzün istənilən ünvana çatdırılması üçün qapıdan-qapıya xidmətini təklif edirik.
3PL xidməti “A+” kateqoriyalı anbarlarda yüklərin başlanğıc nöqtədən son nöqtəyə qədər təchizat zəncirindəki bütün əməliyyatların daha səmərəli planlanmasında əhəmiyyətli paya sahib olan 3PL xidmətini təklif edirik.

DAŞINMA COĞRAFİYASI

Törəmə şirkətlər