ƏLAQƏ

TÖRƏMƏ ŞİRKƏTLƏR

MİLLİ BROKER

Milli Broker - gömrük təmsilçiliyi, yerli və xarici vətəndaşlara göstərdiyi geniş xidmət diapazonu ilə özəl sektorda ad qazanmış, beynəlxalq təcrübə əsasında qurulan şirkətdir. İxtisaslaşmış gömrük təmsilçiliyi olaraq, kompleks gömrük xidmətlərini həyata keçirir.

 

Milli Broker aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

  • Gömrük rəsmiləşdirilməsi
  • Gömrük bəyannaməsinin tərtibi
  • Qısa idxal bəyannaməsinin tərtibi
  • Müqavilələrin hazırlanması
  • İdxal və ixrac ürzə broker xidməti
  • Vaqonların izlənməsi (GPS xidməti)
  • CMR və digər nəqliyyat sənədlərinin tərəfimizdən hazırlanması
  • Konsultasiya xidməti

 

Ətraflı linkdə: https://www.youtube.com/watch?v=O2WcQqfDdsw