ƏLAQƏ

MÜASİR VƏ BEYNƏLXALQ STANDARTLARA
UYĞUN QURU LİMANIMIZDA
SİZLƏRİ SALAMLAYIRAM

 

İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ

ZİYA AĞAYEV

geri