ƏLAQƏ

 

 

 

 

ISO

 

Abşeron Logistika Mərkəzi öz fəaliyyətini beynəlxalq standartlara uyğun olaraq davam etdirir. Mərkəz “TÜV Austria” beynəlxalq sertifikatlaşdırma təşkilatı tərəfindən keçirilmiş audit nəticəsində aşağıdakı sertifikatlara layiq görülmüşdür.

 

ISO 9001:2015 - KEYFİYYƏT İDARƏETMƏ SİSTEMİ

ISO 14001:2015 - ƏTRAF MÜHİTİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ

ISO 45001:2018 - PEŞƏ SAĞLAMLIĞI VƏ ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ SİSTEMİ