ƏLAQƏ

 

 

 

 

 

FIATA

 

Abşeron Logistika Mərkəzi Beynəlxalq Yük Ekspeditorları Assosasiyaları Federasiyasının fərdi üzvüdür.