ƏLAQƏ

“Bir kəmər, bir yol” strategiyası çərçivəsində ilk beynəlxalq konteyner qatarının qarşılanması