ƏLAQƏ

Abşeron Logistika Mərkəzində ilk yükün qəbulu