ƏLAQƏ

“Qonaq elmi işçilər proqramı” çərçivəsində tədqiqat aparan nümayəndələr Abşeron Logistika Mərkəzində