ƏLAQƏ

Ukrayna Respublikasının İnfrastruktur naziri Abşeron Logistika Mərkəzində