ƏLAQƏ

Odlar Yurdu Universitetinin tələbələri üçün Abşeron Logistika Mərkəzi ilə tanışlıq turu