ƏLAQƏ

İstanbul-Bakı marşrutu ilə ilk blok qatarın Abşeron Logistika Mərkəzində qarşılanması