ƏLAQƏ

ARTIQ GÖMRÜK ANBARI STATUSUNA SAHİBİK

ha
MƏRKƏZiN ÜMUMİ SAHƏSİ
km
DƏMİRYOL XƏTTİ
m2
KONTEYNER SAHƏSİ
m2
QAPALI ANBAR SAHƏSİ

XİDMƏTLƏR

Vaqon daşımaları Dəmir yolu yük daşımalarının həyata keçirilməsi üçün lazımi olan logistik və nəqliyyat xidmətlərinin tam kompleksini həyata keçiririk.
Konteyner daşımaları Ən uyğun daşınma marşrutları təşkil edilərək yükləriniz  təhlükəsiz şəkildə çatdırılır.
Gömrük xidmətləri Abşeron Logistika Mərkəzinin ərazisində Abşeron gömrük postunun yerləşməsi sahibkarlar üçün şəffaf şəraitin yaradılması və rahatlığın təmin edilməsinə zəmin yaradır.
Broker xidmətləri Bütün gömrük rəsmiləşdirilmələrinin həyata keçirilməsini bizə həvalə edə bilərsiniz.
Terminal xidmətləri Terminalda yüklərin yüklənib-boşaldılması ən müasir texnikalarla həyata keçirilir.
Anbar xidmətləri Yüklərinizin təhlükəsiz şəkildə saxlanmasını təmin etmək üçün geniş və müasir anbarlarla xidmətinizdəyik.
Nəqliyyat xidmətləri Yükünüzün istənilən ünvana çatdırılması üçün qapıdan-qapıya xidmətini təklif edirik.
3PL xidməti “A+” kateqoriyalı anbarlarda yüklərin başlanğıc nöqtədən son nöqtəyə qədər təchizat zəncirindəki bütün əməliyyatların daha səmərəli planlanmasında əhəmiyyətli paya sahib olan 3PL xidmətini təklif edirik.

DAŞINMA COĞRAFİYASI

Törəmə şirkətlər