ƏLAQƏ

Abşeron Logistika Mərkəzinin ərazisində Abşeron gömrük postunun yerləşməsi sahibkarlar üçün şəffaf şəraitin yaradılması və rahatlığın təmin edilməsinə zəmin yaradır.
Gömrük əməkdaşları bəyannamələrin qəbulu, rəsmiləşdirilməsi, gömrük baxışı prosedurlarını yerində həyata keçirirlər.
Əlavə xərclər və vaxt itkisi olmadan bütün əməliyyatlar bir nöqtədən idarə edilir.