ƏLAQƏ

Yüklərinizin təhlükəsiz şəkildə saxlanmasını təmin etmək üçün geniş və müasir anbarlarla xidmətinizdəyik.
Anbar xidmətlərinə yüklərin saxlanması, yüklənməsi-boşaldılması və qəbul zamanı çeşidlənməsi daxildir.
Bu xidmətlər müasir saxlanma vahidləri ilə funksional toplama-paylama şəbəkəsini qurmağa imkan yaradır. Həmçinin daxil olan yüklər təkrar ixrac və ya idxal proseslərinin gömrük rəsmiləşdirilməsinə qədər saxlanıla bilər.

Sifariş üçün müraciət forması

Minimal simvol sayı 7
Xahiş edirik düzgün email daxil edin
Format +994_________