ƏLAQƏ

TÖRƏMƏ ŞİRKƏTLƏR

ABSHERON DELIVERY

Günümüzdə vaxta və büdcəyə qənaət  baxımından "qapıdan-qapıya" daşımanın əhəmiyyəti getdikcə artmaqdadır. Absheron Delivery yüklərinizin ünvana çatdırılması üçün "qapıdan-qapıya" xidmətini təklif edir.

 

- Sifarişlərin sayına, həcminə və çatdırılma vaxtına uyğun marşrutların planlanması

- Yüklərin operativ şəkildə təyinat nöqtəsinə çatdırılması

- Etibarlı və təhlükəsiz çatdırılma

- Çatdırılma haqqında məlumatların sifarişçiyə təqdim edilməsi

- Hər bir müştəriyə individual və çevik yanaşma